نوشته‌ها

عمل بینی گوشتی

عمل  بینی گوشتی عمل بینی گوشتی نوعی از جراحی زیبایی بینی است که برای بینی های گوشتی توسط پزشکان انجام می شود بینی گوشتی در حقیقت به بینی هایی گفته می شود که دربخش نیمه پایینی بینی دارای پوستی ضخیم  و چربی زا هستند. مشخصات ظاهری  بینی گوشتی در ع…