نوشته‌ها

جراحی بینی انحرافی

جراحی بینی انحرافی جراحی بینی انحرافی یکی دیگراز  جراحی های بینی است افرادی که دارای تیغه انحراف بینی هستند،معمولا درتیغه بین بینی – استخوان و غضروفی که حفره بینی را به دو قسمت تقسیم می کند به صورت قابل ملاحظه ای از مرکز به طرفی منحرف شده است …