نوشته‌ها

عمل پف چشم

عمل پف چشم عمل پف چشم از جراحی های زیبایی پلک است با افزایش سن در بیشتر افراد تغییراتی در ساختمان پلک‌ آنها ایجاد می‌شود که این امر موجب می شود ظاهرفرد پیرتر و خسته تر به نظر برسد. درحقیقت باید گفت که عمل پف چشم یک جراحی زیبایی است که به منظور ا…