نوشته‌ها

Slimming abdominal surgery

ایمنی پروتز سینه

ایمنی پروتز سینه ایمنی پروتز سینه  ازمسائلی است که خود فرد و جراح پروتز سینه باید به آن دقت کند.جراح شما به غیر نوع پروتزی که انتخاب کرده اید باید به ایمنی پروتز سینه نیز اهمیت بدهد. پروتز سیلیکون و سالین از مهمترین نوع پروتز سینه هستند که تفاو…