Eyelid and Eye Surgery

جراحی بینی شکسته در کرج

,
جراحی بینی شکسته در کرج جراحی بینی شکسته در کرج یکی ریگر از جراحی های رایج در حوزه جراحی بینی است .به طور کلی شکستگی بینی به هر گونه شکاف یا شکستگی در قسمت استخوانی بینی گفته می شود.   معمولا در نتیجه عوامل خارجی این اتفاق رخ می دهد شا…
Eyelid and Eye Surgery

جراحی بینی تهران

جراحی بینی کرج جراحی بینی کرج  امروزه در بین زنان و مردان بسیار گسترش یافته است اما تبلیغات بسیار زیادی در حوزه منفی بودن  جراحی بینی انجام می شود یکی از دلایلی که باعث می‌شود افراد تبلیغات نادرست و نامناسبی از جراحی بینی کرج کنند وجود پزشکا…

جراحی بینی ترمیمی در کرج

,
جراحی بینی ترمیمی در کرج جراحی بینی ترمیمی در کرج یا جراحی بینی ثانویه یک فرایند جراحی برای ترمیم شکل و کارکرد بینی که قبلا مورد عمل جراحی قرار گرفته است  گفته می شود. البته به منظور برطرف نمودن نقص های مادرزادی نیز می باشد. برخی از مردم بعد از اولی…
Good eyelid surgeon

جراحی بینی پهن در کرج

جراحی بینی پهن در کرج  جراحی بینی پهن در کرج یکی از شاخه های جراحی بینی می باشد . بینی های پهن بیشتر در افراد با بینی های گوشتی دیده می شود .  همان گونه که می دانید جراحی بینی های پهن گوشتی می تواند تغییرات زیادی در چهره فرد ایجاد کند . از بین اف…
Eyelid and Eye Surgery

عمل بینی انحرافی در کرج

,
عمل بینی انحرافی در کرج عمل بینی انحرافی در کرج مدلی از جراحی بینی که هدف از انجام آن، رفع انحنای موجود در استخوان و غضروف بینی و بهتر شدن تنفس باشد به نام جراحی سپتوپلاستی شناخته شده می شود.   در واقع سپتوم را می توان تعبیری از دیوا…